Sitemap for www.ribe-traeskibslaug.dk Ribe Træskibslaug
Ribe Træskibslaug

Generalforsamling, den 7. feb 2017

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Forslag til budget

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse/suppleanter

7. Valg af revisor og suppleant

8. Evt.


Ad pkt.1.Valg af dirigent og referent.

30 fremmødte

Svend Tougaard foreslået og valgt som dirigent

Flemming Kondrup valg som referent.

 

 

Ad pkt.2.Bestyrelsens beretning. 

Igen i år har der været meget aktivitet på værftet,- Frida har fået en ordentlig overhaling, der blev skiftet lidt træ hist og her, ny mast, tabbenak og bovspryd, skrabet i bund, smurt op og malet så nu er hun klar til at blive brugt.

Henrik fik hans jolle færdig og er nu i gang med en piratjolle.

 

Vi havde igen i år besøg fra Frankrig, Rico fra Skol ar More og gik straks i gang med Middelfart jollen.

Vi skal skaffe logi til de unge praktikanter, Her var det Jens fra Danhostel der trådte til, stor tak for det.

Skol Ar Morsleder, Mike kom på besøg i løbet af sommeren for at hilse på og få en snak om hvad vi gik og lavede, et var positiv visit fra hans side som resulterede i en invitation ned til hans værft i Frankrig.

 

Det var hen på sommeren før vi kunne komme i gang med Johanne. Det var et vådt forår, men skroget skulle males. Så der blev skrabet og slebet inden hun fik den rigtige røde farve.

Sidesværene havde været på værftet for at blive renoveret i løbet af vinteren, og havde krævede meget arbejde og træ. Men med fælleds hjælp fra laugets medlemmer blev de færdige og hængt på.

Med nyt rederiflag og nymalet tager hun nu sig helt godt ud.

 

Med en ældredame som Johanne er maling og flag ikke nok, dækket var i årene blevet så medtaget at det trængte til at blive skiftet.

Den opgave fik Hobro Værft /v Peter Leth og han folk.

Det gamle dæk blev brækket op, der blev repareret bjælker, spunset m.m. Her var lauget behjælpelig med træ og maskiner, inden det nye dæk blev lagt, slået og kalfatret.

 

Af andre aktiviteter i løbet af året løb kan nævnes, der var både med både Ø-havet rundt, Vestjysk Skibsdage i Nymindegab og vores egen Maritime dag og sejlads i Vadehavet.

Vi har fået etableret et samarbejde med Antikvarisk selskab omk. Foredrag på museet Ribes vikinger, Esben Graugaard fra Struer kom og fortalte om studedrev ned gennem Jylland til udskibningssteder langs vestkysten og ladepladser i Vadehavet.

Medlemmer af lauget har gratis adgang til arrangementer som vi er med i.

 

Toldboden,som Henrik passer på bedste vis var også godt besøgt i 2016

Nationalparkens magasiner og info materiale fra vores område kan hentes her, hvad vi selv går og laver kan sammen med andet, ses på skærmen.

Med et økonomisk bidrag fra Nationalparken fik vi IT systemet løftet lidt, drone filmenfra Nationalparken kan nu vises.

 

Det gode skib, Karen af Mandø har vi nu taget hånd om. Ribe Træskibslaug ejer det, det er blevet erklæret bevaringsværdigt af Skibsbevaringsfonden, og med udsigt tilhjælp derfra at få hende restaureret.

Hun er blevet kørt til Egernsund, med hjælp fra de tidlige ejer, og ligger nu der og afventer sin videre skæbne.

Planen med Karen er at få hende restaureret og ført tilbage sådan som hun var og så ud, da hun var aktiv fragtlægter og forsynede Vadehavets øer med fragter.

 

Her i 2017Maritim Dag og Smakkesejlads, sidst i juni og først i juli, hvor det er Ribes tur til at afholde Vestjysk Skibsdage for TS-både og medlemmer langs vestkysten. Samt deltagere fra Ribe og andre interesserede.

 

Til slutskal lyde en stor tak til byen, erhvervslivet samt de personer som lauget har trukket på i årets løb.

 

Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt.

 

 

Ad pkt.3. Fremlæggelse af regnskab.

Allan Kosegarten gennemgik det reviderede regnskab, som udviser samlede indtægter på152.511, 44 kr. og et driftsunderskud på 1.433,43 kr.


Ribe Træskibslaug  •  Skibbroen 29.1, 6760 Ribe  •  Tlf.: +45 40201232  •  
Medlems Nyt
Laugets vedtægter
Bestyrelsen
Laugets både
Referater