Sitemap for www.ribe-traeskibslaug.dk Ribe Træskibslaug
Ribe Træskibslaug

Overskrift...

Ribe Træskibslaug er en ung forening, stiftet 21. marts 2013. Vi var nogle stykker som syntes at det ville være fint med sådan et tiltag. Vi kunne ikke lide at gode gamle træbåde ikke blev bevaret, og at det gode gamle håndværk ikke blev værdsat.

I den indledende fase var der meget at lave. Ikke mindst arbejdet med at få opbygget og udvidet netværket omkring det at bygge, og det at vedligeholde en træbåd, samtidig vil vi også tage del i de aktiviteter der allerede er i vores område.

Der var smakkesejlads/maritim dag i Ribe og med deltagelse fra nær og fjern.
Det resulterede i, at folkene fra Nymindegab inviterede lauget til jubilæumsfest med middag o.s.v., hvis vi kunne stille med både. Vi sagde ja tak, og deltog med to fartøjer.  En kadrejerjolle, samt en norsk jolle. Besætningen, i alt 8 mand, deltog med stor fornøjelse i festmiddagen.
Lauget havde selvfølgelig en gave med. Bent fik overrakt kalfatrekøllen  i anledning af deres kutter V6 havde 100 års jubilæum.

Det var ikke de store penge, vi havde på kontoen, da vi startede, så vi ansøgte om en donation på 10.000 kr. gennem Danske Bank, der bevilgede pengene. Firmaet Invactor Production donerede  også  10.000 kr.  Endvidere har Ribe Bryghus også hjulpet  med lokalt øl, når vi havde brug for det. Jørn Møller tilbød ligeledes, at være behjælpelig med hjemmesiden.
Til dem alle siger Træskibslauget mange tak, uden deres hjælp var det ikke gået så rimeligt smertefrit her i opstarts fasen.

Som mange sikkert  ved , så har lauget også et træskibs værft – på bedding.  Arkitekt Jørgen Overby har udarbejdet et skitseprojekt , på et sådant, som vi gerne vil have placeret nærheden af roklubben, og sejlklubben.
Lauget blev inviteret til, at udstille projektet, i vejerboden, på toldboden, hvilket vi naturligvis takkede ja til. Plancher blev i hast udfærdiget, og hængt op.  Der blev inviteret til fernisering, og folk mødte talstærkt op. John Snedker, fra Esbjerg Byråd, åbnede udstillingen, og omtalte projektet meget rosende. Der blev debatteret livligt, og der var en positiv debat, som afsluttedes med fedtemad med pølse, samt øl og vand

Projektet arbejdes der stadig med, ide og projekt er afleveret til Esbjerg Kommune. I første omgang skulle det undersøges, om jorden er fri for hæftelser ( kolonihaver).  Beskeden fra Esbjerg Kommune,  i den forbindelse er, at der ikke er hæftelser.
Så fra laugets  side bliver der arbejdet videre på sagen.  Det vil så blive de lokale politikere, vi skal tale med.

Laugets bestyrelse var i sommeren 2013 i kontakt med Gl. Præg om tilsyn og vedligehold af Johanne Dan, aftalen faldt på plads pr. 1.juli 2013
P.t. arbejdes der med at få Everten gjort klar til forår/sommer 2014, og der arbejdes dagligt på den, af nogle af laugets medlemmer.
Hun kræver en større overhaling over dæk. Der er rundholter, skylights, gaflen med klør, og roret som trænger til en kærlig hånd. Alt det pågår på vores nuværende ”værft”, eller rettere Peder`hal.
Uden ham havde vi været ilde stillet, men der skulle være lys forude, der ligger ansøgning ved kommunen om huslejetilskud.
Med de maskiner som lauget har erhvervet sig, nogle medlemmers maskiner og Peder´s maskiner , , så er vi nu i stand til lave og bearbejde det, som hører til et bådebyggeriet. Bl.a. reparation af vore træbåde.

Lauget har fået doneret 2 fartøjer, en klinkbygget smakke jolle fra Middelfart, og en kravelbygget spidsgatter.  Der er indkøbt skibstræ  til smakkejollen, og andet reperationsarbejde. Så for de medlemmer, der har tid og som synes det kunne være interessant, at prøve kræfter med bådebyggerhåndværket, så er der muligheder, også for at bygge en ”kane”

Dele af laugets bestyrelse var i Ebeltoft, på et seminar, afholdt af TS vedr. fondsøgning. Det var et par udbytterige dage,  som vi senere nok vil kunne gøre brug af.

Året 2013 sluttede med æbleskiver og gløgg i hallen på Industrivej. Her var der mulighed at se laugets ny maskiner m.m.
Medlemmer og gæster var mødt talstærk op, og vi havde nogle hyggelige timer.

Visioner for 2014  er, at få en bedre infostrøm til medlemmerne via vores hjemmeside. Svend er web master, og han har arbejdet hårdt, med at få siden op at køre. Den er ved at være optimalt nu, så her vil man fremover kunne se hvilke projekter og arbejdsopgaver der er gang i.

Der skal lyde en stor tak til byens borgere, og erhvervslivet, for den positive opbakning og tilkendegivelse, vi har fået i det forløbne år.


Oldermanden bad til slut forsamlingen rejse sig, og udbringe en skål for Ribe Træskibslaug med ønsket om: God vind fremover.


Ribe Træskibslaug  •  Skibbroen 29.1, 6760 Ribe  •  Tlf.: +45 40201232  •  
Medlems Nyt
Laugets vedtægter
Bestyrelsen
Laugets både
Referater